1. Je bent hier:
  2. home
  3. specials trainingen

Trainingen

HARDLOOP traingen voor ieder niveau.

Trainingstijden  
Jeugd groep 17:00 - 18:00 uur
Framerunning 17:00 - 18:00 uur
Senioren groep 18:15 uur - 19:30 uur
Hier staat trainer René Noorbergen van AKU klaar om ons te begeleiden.

De groepen bestaan uit cliënten, medewerkers, familieleden en vrijwilligers van Ons Tweede Thuis.
Kom je ook gezellig meetrainen?

Aanmelden kan via loopgroep@onstweedethuis.nl

Contributie

Zie onderstaande tabel voor de contributiebedragen 2023:
Groep Per jaar in €
OTT Junioren 129,00
OTT Senioren 137,00

Contributiejaar

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributietarieven worden ieder jaar vasgesteld in de (openbare) algemene ledenvergadering en vervolgens gepuliceerd op de website en gecommuniceerd via email.

In- en uitstromen

Tussentijds instromen kan en contributie wordt dan pro rato berekend.  Tussentijds uitstromen geeft geen recht op restitutie in verband met gedane afdracht naar de Atletiekunie. 

Opzeggen

Opzeggingen dienen voor 1 november ingediend te worden, anders volgt automatische verlenging. Opzeggen kan via schriftelijk via het secretariaat of via een email aan de ledenadministratie (ledenadministratie@aku-uithoorn.nl) .