1. Je bent hier:
  2. home
  3. onze club: het bestuur

Ons bestuur

Voorzitter Wim Verlaan Mailadres
Secretaris via Wim Verlaan: 06-53439419 Mailadres
Penningmeester    Hans Mooij Mailadres 
Bestuurslid Caroline Brekelmans  
Bestuurslid Baukje Verbruggen  
Bestuurslid Huub Jansen  

De veilige- en positieve vereniging

AKU vindt het belangrijk dat iedereen van haar of zijn sport kan genieten. We willen een club zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Veel mensen binnen de club zetten zich hiervoor op een positieve manier in. Desondanks kan het voorkomen dat iemand met een probleem kampt dat hij/zij bij iemand in vertrouwen zou willen voorleggen. Je kunt daarbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie, of  vermoedens van kindermishandeling – allemaal vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed en stimulerend sportklimaat.

Een vertrouwenspersoon speelt hierbij een cruciale role en is aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering, is neutraal en zal altijd in overleg en met toestemming van de melder van een  probleem vervolgstappen nemen. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht over de zaken die gemeld worden

Voor AKU is Sanne Verlaan aangesteld als vertrouwenspersoon. Bij haar kan iedereen terecht als het gaat om vragen, een gesprek of een melding van grensoverschrijdend gedrag binnen de club. Sanne is te bereiken via vertrouwenspersoon@aku-uithoorn.nl.

Onze commissies

Jeugd Commissie Tamara van Lingen Mailadres               
Kantine Commissie Wil Voorn Mailadres
PR Commissie --- Mailadres
Technische commissie Tim Verlaan (Trainerscoordinator) Mailadres
  Monique Meering  
Wedstrijd Commissie - Baan Sanne Verlaan Mailadres
Wedstrijd Commissie - Weg Jos Lakerveld Mailadres
Jury Commissie Rob Kloppenburg Mailadres

Ondersteuning

Clubkleding Deborah de Graaf Mailadres
  Loes Kuipers  

Ledenadministratie Huub Jansen Mailadres
  Daalder 17  
  3641 LK  Mijdrecht  
Opzeggen lidmaatschap (schriftelijk) voor 1 november van het lopende jaar.

Materiaal- en baanbeheer Kees Verkerk Mailadres
Contactpersoon voor de accommodatie.

Webbeheer Arie Bottinga Mailadres
Wedstrijdsecretariaat Linda Broers Mailadres