1. Je bent hier:
  2. home
  3. onze club: het bestuur

Ons bestuur

Voorzitter Wim Verlaan Mailadres
Secretaris Maarten Moraal
0297-565433
Mailadres
Penningmeester    Hans Mooij Mailadres 
Bestuurslid Caroline Brekelmans  
Bestuurslid Baukje Verbruggen  
Bestuurslid Huub Jansen  

Onze commissies

Jeugd Commissie Tamara van Lingen Mailadres               
Kantine Commissie Wil Voorn Mailadres
PR Commissie Arie Bottinga Mailadres
Technische commissie Technisch Coordinator: Rick Duifhuis Mailadres
  Hoofdtrainer: Tim Verlaan  
  Vertrouwenspersoon: Idske Meijer  
  Marco Schuurman  
Wedstrijd Commissie - Baan Sanne Verlaan Mailadres
Wedstrijd Commissie - Weg Jos Lakerveld Mailadres
Jury Commissie Peter de Jong Mailadres

Ondersteuning

Clubkleding Tineke Lakerveld Mailadres
Tineke is elke 1e maandag van de maand aanwezig bij de club vanaf 18.45 uur.

Ledenadministratie Huub Jansen Mailadres
  Daalder 17  
  3641 LK  Mijdrecht  
Opzeggen lidmaatschap (schriftelijk) voor 1 november van het lopende jaar.
Materiaalbeheer Kees Verkerk Mailadres
en baanbeheer    
Contactpersoon voor de accommodatie.

Webbeheer Arie Bottinga Mailadres
  Ronald Velten  
Wedstrijdsecretariaat Marie-Jose Goumans Mailadres