1. faq
  2. contact
  1. Je bent hier:
  2. home
  3. onze club: contributie

Lidmaatschap & Contributie 2018

Contributie 2018

Groep Per jaar in €
Mini pupillen 105,00
Pupillen 118,00
Junioren 141,00
Senioren, masters, lopersgroep - met licentie 149,00
Senioren, lopersgroep - zonder licentie 126,00
Trimgroep, recreanten 106,00
Wandelgroep   76,00
Licentielid   60,00
Donateur   40,00

Contributiejaar

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributietarieven worden ieder jaar vasgesteld en gepuliceerd.

In- en uitstromen

Tussentijds instromen kan en contributie wordt dan pro rato berekend.  Tussentijds uitstromen geeft geen recht op restitutie in verband met gedane afdracht naar de Atletiekunie. 

Opzeggen

Opzeggingen dienen voor 1 november ingediend te worden, anders volgt automatische verlenging. Opzeggen kan via schriftelijk via het secretariaat of via een email aan de ledenadministratie (ledenadministratie@aku-uithoorn.nl) .