1. faq
  2. contact
  1. Je bent hier:
  2. home
  3. nieuws
  4. uitbreiding clubhuis...

Nieuws algemeen 24-09-2018

Uitbreiding Clubhuis

Onze mooie club is de laatste jaren sterk gegroeid en die groei is in alle geledingen en in alle leeftijdsgroepen te zien: bij de jeugd, de lopers groep en sinds een aantal jaren met de komst van de Wandelafdeling en de G-groep. Met de uitbreiding van de atletiekbaan 5 jaar geleden is er voldoende ruimte om iedereen goed te laten trainen, maar we merken nu dat vooral het clubhuis bij veel activiteiten erg krap wordt.

Bij wedstrijden, vooral die met andere verenigingen, is het clubhuis te klein en is het aantal van 2 toiletten veel te weinig. We kunnen we al ons sportmateriaal niet goed opslaan en komen we ruimte te kort bij bijeen- komsten en activiteiten met grotere groepen.
Het bestuur heeft daarom onderzoek gedaan naar de financiële en ruimtelijke mogelijkheden om het club huis te vergroten en meer opslagruimte te realiseren voor ons materiaal. Het vermogen dat we de laatste jaren hebben opgebouwd is voldoende om een aantal m2-ers aan de noordkant aan te bouwen, extra toiletten te realiseren en de opslagcapaciteit te vergroten.

Er zijn (constructie-)tekeningen gemaakt, aannemers hebben offertes gemaakt en de komende maand worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. Binnenkort zal het concept aan de leden in een ledenvergadering worden voorgelegd waarna een definitief besluit worden genomen. De volgende stap is een vergunningaanvraag richting gemeente. De ingediende tekeningen zullen in het clubhuis gepresenteerd worden.

We gaan er van uit dat na het verlenen van de vergunning door de gemeente er in het begin van het komende jaar gestart kan worden met de werkzaamheden.

- Het bestuur